Jagt oplevelser

Kom og få dejlige jagt oplevelser på Ormholt. Der er store marker,enge,vandhuller,søer og skov.

Ormholt Hovedgaard er beliggende i det smukt kuperede morænelandskab på den nordlige del af den Jyske Ås, i det Østlige Vendsyssel. Ormholt Hovedgaard er en historisk ejendom, som kan datere sin historie helt tilbage til 1455, hvor væbneren Anders Thomesen skrev sig til ”Vormholt”, som Ormholt dengang kaldtes. Ejendommen har haft mange ejere gennem tiden og der findes en udmærket beskrivelse af Ormholt, ejerrækken og udviklingen gennem tiden på www.danskeherregaarde.dk

I dag fremtræder Ormholt Hovedgaard som en kulturhistorisk perle, med en historisk hovedbygning midt i

et meget smukt, uspoleret og kuperet landskab, med store bølgende marker, smukke skove og dybe ådale,

hvor Voer Å snor sig gennem. Ejendommen er i dag på 365 ha og drives med planteavl, afgræsning af enge og overdrev, skovbrug, udlejning af bolig og erhvervslokaler samt fiskeri og jagt.

Geologisk er området oprindeligt en del af det morænelandskab, som dukkede frem under isen, da gletsjerne trak sig tilbage for ca. 10.000 år siden. Det nordjyske landskab er imidlertid generelt lidt yngre end landskabet i det øvrige Danmark. Store del af Nordjylland var nemlig fortsat trykket ned under isskjoldets tyngde, da istidens gletsjere trak sig tilbage og ishavet rådede i store dele af Nordjylland, da isen forsvandt.

Den Jyske Ås, har således på dette tidspunkt ligget som øer i et kæmpe ishav, hvor bunden langsomt  hævede sig, og samlede Vendsyssel til det vi kender i dag. Ormholt og Den Jyske Ås er således relativt atypisk for Nordjylland, derved at der er tale om et gammelt kuperet morænelandskab, som hæver sigt højt over de lavere liggende mere flade landbrugsarealer fra den gamle havbund, som ellers kendetegner store dele af Vendsyssel.

En af Nordjyllands store åer, Voers Å, har gennem årtusinder snoet sig gennem Ormholt, på sin vej ud til havet. Gennem tiderne har mange ingeniører og foregangsmænd ønsket at få rettet Voer Å ud, hvilket da også er lykkedes mange steder. Men ikke på Ormholt. Her har skiftende ejere nemlig fastholdt, at Voer Å skulle beholde sit naturlige leje. Ådalene på Ormholt nærmest vrider sig rundt og er derfor fine naturområder, ligesom der er gode fiskemuligheder.

Skovene på Ormholt ligger spredt som små og mellemstore skove og brydes af dyrkede marker, enge, moseområder, små lysninger, skrænter m.v. Dette giver landskabet ekstra karakter, og bidrager til ejendommens herlighedsværdi, samtidig med at det giver vildtet gode betingelser.

Jagten på Ormholt er god og utrolig varieret. Jagtmulighederne er således i sig selv store pga. det

kuperede terræn og det meget afvekslende landskab, hvor agerjord, enge, moser, skove, vandløb, søer og

småbiotoper giver et særdeles afvekslende og spændende jagtterræn med stor randeffekt. Jagtmulighederne omfatter kronvildt dåvildt, råvildt, fasaner, gæs, ænder, snepper, harer, ræve m.m.

Ejendommens variation med kuperet terræn, lysåben skov, tætte bevoksninger, åbne vidder og masser af

småbiotoper giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Særligt pürch-jagten er fin, pga. det kuperede terræn, som giver flere gode udsigtsposter.

Jagten er særligt indrettet med henblik på buejægere, men der kan også laves jagtarrangementer for riffeljægere. Der er to forskellige veludstyrede huse, der kan rumme op til 6 personer i hvert hus, som anvendes til ophold og overnatning for jægere og fiskere og andre naturinteresserede, som efterspørger jagt, fiske og naturoplevelser på ejendommen.

Desuden er der etableret en række anstandspladser målrettet buejægere. Der er skydestiger/platforme og skydetårne, primært målrettet højrehåndede skytter. Der er ydermere et mindre antal anstandspladser for riffeljægere.

Jagtpriser buejagt:

Bukkejagt 16/5 til 15/7

DKK 1200,- /dag inkl. ophold i veludstyret hus på egen forplejning (4 – 6 personer pr. hus). Evt. assistance (udkørsel og afhentning m. v.) i forbindelse med jagten aftales nærmere.

Ved skudt buk afregnes DKK  600,- for kødværdien, idet bukken forventes købt af jægeren.

Hertil kommer trofæafgift DKK 50,- pr løbende cm opsats op til totalt 30 cm og DKK 100,- fra 30 cm og op. En lille spidsbuk vil koste i niveauet DKK 1000,- mens en pæn seksender vil koste DKK 4000,- til 6000,-

Anskudt og ikke fundet buk koster DKK 2500,-

Efterårsjagt 1/10 til 31/1

Jagtweekend fredag aften til søndag middag eller lørdag morgen til søndag aften DKK 3000,-pr mand inkl. ophold i veludstyret hus på egen forplejning (4 – 6 personer pr. hus). Der er guide/udkørsel inkluderet ligesom afskydning af alt jagtbart vildt er inkluderet bortset fra hjortevildt, som afregnes som forklaret nedenfor. Evt. kastebuk afregnes med DKK 3500,-. Skudt vildt tilfalder jægeren, hvis det ønskes. Hjortevildt afregnes for kødværdi: voksen rådyr 600,- lam 400,- voksen krondyr 2500,- kalv 1500,- øvrigt vildt uden beregning

Der er mulighed for kronvildt fra november og dåvildt fra december.

Trofæafgifter:

Prisliste kronhjorte: spids 2500,- ulige 10 ender 5000,- større men ikke medalje 10.000,- bronzemedalje 15.000, sølvmedalje 22.500 og guldmedalje 30.000,- 

Prisliste dåhjorte: spids 2000,- op til halvskuffel 4000,-større men ikke medalje 8000,- bronzemedalje 12.000, sølvmedalje 17.000,- guldmedalje 25.000,-  

Råbukke, spidsbuk 750,- ; gaffel 1500,-; seksender 2500,- (medaljebukke Bronze plus 1000,- sølv plus 2000,- guld plus 3000)

Jagtpriser riffeljagt:

Bukkejagt 16/5 til 15/7

DKK 1500,- /dag inkl. ophold i veludstyret hus på egen forplejning (4 – 6 personer pr. hus). Evt. assistance (udkørsel og afhentning m. v.) i forbindelse med jagten aftales nærmere.

Ved skudt buk afregnes DKK  600,- for kødværdien, idet bukken tilfalder jægeren.

Hertil kommer trofæafgift DKK 50,- pr løbende cm opsats op til totalt 30 cm og DKK 100,- fra 30 cm og op. En lille spidsbuk vil koste i niveauet DKK 1000,- mens en pæn seksender vil koste DKK 4000,- til 6000,-

Anskudt og ikke fundet buk koster DKK 2500,-

Efterårsjagt 1/10 til 31/1

Jagtweekend fredag aften til søndag middag eller lørdag morgen til søndag aften DKK 3600,-pr mand inkl. ophold i veludstyret hus på egen forplejning (4 – 6 personer pr. hus). Der er guide/udkørsel inkluderet ligesom afskydning af jagtbart vildt er inkluderet bortset fra trofæbærende dyr, som afregnes som ovenfor under bukkejagt. Evt. kastebuk afregnes med DKK 3500,-. Skudt vildt tilfalder jægeren. Hjortevildt afregnes for kødværdi: voksen rådyr 600,- lam 400,- voksen krondyr 2500,- kalv 1500,- øvrigt uden beregning

Der er mulighed for jagt på kronvildt fra november. Her afregnes trofæbærende dyr også pr løbende cm trofæ, de første 200 cm koster DKK 50,- /cm herefter DKK 100,- pr. cm. Spidshjort vil koste i niveauet 2500,- og en flot 12 ender i niveauet 30000,-