Offentlig adgang

Der er offentlig adgang i nogen dele af Ormholt. Hoved hus samt drifts bygningerne samt dertilhørende arealer(haver samt græsplæner)er private. Det er forbudt at ride og cykle i skoven, der er også tydeligt skiltet med det.

Der er også tydeligt skiltet motorkørsel forbudt på Horshavevej fra Ormholtvej til mellem Horshavevej 6-7 og på Brøndenvej mellem Nejsumvej og Brøndenvej 65.

Under selskabsjagt vil der også være tydelig skiltning at skoven er lukket i et i bestemt tidsrum på dagen. RESPEKTER venligst dette a hensyn til din sikkerhed.

Der er som udgangspunkt ikke nogen udyrket arealer ej hellere indhegnet arealer som der er offentlig adgang til. (Græs markerne er frøavl)

Hunde skal føres i snor.

Husk at vise hensyn til de arbejdets køretøjer/maskiner du måtte møde på din vej, Det er ikke altid nemt for føreren at se dig. Husk vis ikke du kan se føreren kan han heller ikke se dig.

Adgang sker på eget ansvar.

Se mere på https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/varsomt.pdf